Är Förintelsen en gåta?

Frågan om hur den nazityska utrotningen av judar var möjlig är ständigt aktuell. Den ställs om och om igen trots att forskning inom olika vetenskapliga discipliner har erbjudit olika förklaringsmodeller. Trots det verkar Förintelsen vara ett mysterium för många. Som jag ser det handlar frågan inte om att vi har svårt att förstå och förklara […]