Mina böcker

Polens historia

Omvärldens intresse för Polen har tilltagit de senaste åren, något som bland annat återspeglas i ökad turism. Polen har även hamnat i blickfånget av politiska skäl. För nutida betraktare kan landet vara svårt att få grepp om. Ett skäl är att man missar det förflutnas betydelse för polsk mentalitet och landets politiska klimat.

 • Utgiven: 2017-08
 • Antal sidor: 350
 • ISBN: 9789175453323

I skuggan av Auschwitz

Förintelsen 1939-45

Under förintelsen gjorde sig nazisterna skyldiga till mord på över sex miljoner judar. Mellan 1942 och 1943 - förintelsens mest intensiva fas - dödades åtta av tio av de judar som utrotades. Symbolen för detta groteska brott är Auschwitz-Birkenau, trots att merparten av nazisternas offer mördades på andra platser.

I skuggan av Auschwitz är den skakande historien om de förintelseläger och koncentrationsläger som spelade en avgörande roll under förintelsen. Dessa läger är inte okända, men deras historia och deras roll har hamnat i skuggan av Auschwitz.

Med hjälp av unika vittnesmål och ögonvittnesskildringar beskriver Artur Szulc den nazistiska dödsmaskinen i all sin brutalitet.

 • Utgiven: 2016-07
 • Antal sidor: 256
 • ISBN: 9789175453989

Med förtvivlans mod

Kampen för polen 1939-45

I SEPTEMBER 1939 kämpade polackerna tappert för att försvara sitt fosterland mot tyska och sedan sovjetiska trupper. Efter en månads strider tvingades den polska armén att kapitulera, eftersom den hjälp som Frankrike och Storbritannien utlovat aldrig kom. Inget kunde hindra att Polen slets itu mellan Hitler och Stalin.

Men ändå hade kriget bara börjat för polackerna. Polska soldater och politiker flydde till Frankrike via Rumänien och Ungern. Snart bildades en exilregering och nya förband. Kampen för ett fritt Polen fortsatte militärt och politiskt under hela andra världskriget. Polska soldater stred i Norge, Frankrike, Nordafrika, Italien, Nederländerna och Tyskland.

Medan soldater kämpade på slagfälten arbetade exilregeringen i London för att landet skulle återfå sitt oberoende efter kriget. Men freden 1945 innebar att Polen hamnade under det sovjetiska oket. För närmare 200 000 polacker i brittisk uniform var detta ett oerhört svek.

Utifrån opublicerade vittnesmål, arkivdokument, memoarer och nyare forskning berättar Mathias Forsberg och Artur Szulc historien om den polska arméns försvarsstrid 1939 och dess fortsatta kamp i exil.

 • Utgiven: 2014-04
 • Antal sidor: 546
 • ISBN: 9789113061818

I Stalins våld

Sovjetunionens kuvande av östra Polen 1939-41

Den 1 september 1939 anfölls Polen av Tyskland. Drygt två veckor senare attackerades polackerna i ryggen när även Röda armén marscherade in och deltog i krossandet av Polen tillsammans med Wehrmacht. Hitler och Stalin tog var sin del av bytet, helt i enlighet med den brottsliga Molotov-Ribben-trop-pakten. Östra Polen, med ungefär 13 miljoner invånare, erövrades och införlivades med Sovjetunionen.

Till skillnad från vad som hände i polska områden under nazistisk ockupation har östra Polens öde från hösten 1939 till sommaren 1941 hamnat i skymundan. Detta trots att sovjetiseringen av Polens östra delar var oerhört brutal. Arresteringar, mord, tortyr och deportationer drabbade hundratusentals polska medborgare. Våren 1940 avrättades över 20 000 polska officerare, polisbefäl och tjänstemän. Detta organiserade massmord på uniformerad personal var oöverträffat under andra världskriget och bär idag det symboliska namnet Katynmassakern. Sovjetiska säkerhetsorgan bedrev alltså en mordisk politik som syftade till att fysiskt och psykiskt eliminera så kallade klassfiender i erövrade polska territorier. Grova övergrepp kunde drabba vem som helst. Ingen gick säker.

I Stalins våld är den första boken på svenska som beskriver upptakten till och vidden av tragedin i östra Polen 1939-41. Boken bygger på studier av litteratur, artiklar och tidigare outnyttjade vittnesmål.

 • Utgiven: 2014-04
 • Antal sidor: 286
 • ISBN: 9789113061801

"Judarna bär vapen"

Upproret i Warszawa 1943

Måndagen den 19 april 1943 inledde nazityskarna den sista akten i Warszawagettots historia. Gettot skulle stängas och de sista ca 60 000 judiska invånare transporteras till förintelseläger. Aktionen bedömdes ta tre dagar men den tidsplanen sprack omgående. Tyskarna hade nämligen inte kalkylerat med möjligheten att judarna kunde göra väpnat motstånd. Och det gjorde de.

Soldater från två judiska motståndsgrupper, Judiska kamporganisationen och Judiska militär unionen, utsatte tyskarna för intensiva eldöverfall och jagade ut dem ur gettot på morgonen den 19 april. För första gången under kriget hade tyska trupper stött på organiserat väpnat motstånd i en stad de ockuperade, och tvingades retirera. Det som följde var ändå en Davids kamp mot Goliat. Trots sin övermakt tog det en månad för tyskarna att slå ner allt motstånd och rensa gettot.

De judiska kämparna hyste aldrig några illusioner om utgången. Deras uppror ska ses so men symbolisk strid om rätten att få leva, men framför allt som en kamp om människovärdet som nazisterna tagit ifrån dem. På slagfältet i gettot fick judarna chansen att dö som fria människor, vilket var precis vad de ville.

I förlängningen av upproret också ett slags protest mot omvärldens likgiltighet inför det judiska folkets öde. Därmed skulle den mentalitet som präglat upproret komma att få stor betydelse för staten Israel och dess kamp för överlevnad.

Judarna har vapen! berättar om upproret utifrån ett brett spektrum av källor. Myter avlivas och nya hjältar framträder. Framför allt är det en historia om offervilja, mod och sorg.

 • Utgiven: 2014-03
 • Antal sidor: 228
 • ISBN: 9789113061733

Marodörer, medhjälpare och mördare

Katolska och judiska polacker i nazisternas tjänst 1940-43

En höstdag 1943 gick en grupp soldater ur den polska motståndsrörelsen in på ett café i Warszawa och sköt ihjäl polacken Stefan Karcz. Han dödades av sina landsmän eftersom han samarbetat med Gestapo, den hemliga tyska statspolisen. Karcz hade varit en förrädare och hans öde var långt ifrån unikt i det ockuperade Polen. Hundratals liknande dödsdomar genomfördes under krigsåren.

Den nazityska ockupationen av Polen 1939-45 innebar en riktig prövning för landets befolkning, som tvingades att leva under mycket svåra förhållanden. Hunger och övergrepp tillhörde vardagen. Trots umbäranden förde polackerna en heroisk civil och militär kamp mot ockupanten. Men som alltid har myntet två sidor, i det fallet en ljus och en mörk. Den mörka sidan döljer ett moraliskt förfall som tog sig olika former. Exempelvis angavs gömda judar eller pressades på pengar av katolska polacker. Polsk befolkning deltog också i nazityskarnas massakrer på judar. För polsk-judisk befolkning var situationen hopplös och åtskilliga judar valde att arbeta åt nazisterna i förhoppningen att det skulle rädda dem. Polsk-judiska informatörer som, i flertalet fall på frivillig basis, arbetade åt nazityska säkerhetsorgan blev därmed lika farliga för gömda judar som katolska angivare.

I Marodörer, medhjälpare och mördare möter vi katolska och judiska polacker som av olika anledningar och på olika sätt gick nazisternas ärenden. Vissa av dem begick svåra övergrepp. Artur Szulc sätter in deras handlingar i ett sammanhang och strävar efter att beskriva denna historia på ett nyanserat sätt. Boken bygger på omfattande litteratur- och arkivstudier.

 • Utgiven: 2012-11
 • Antal sidor: 221
 • ISBN: 9789185705665

Röster som aldrig tystnar

Tredje rikets offer berättar

Sommaren 1945 anlände tusentals polska flyktingar till Sverige. Merparten av dem hade suttit i olika läger och bar på starka upplevelser. Trots förnedring, förtryck, hunger och hårt arbete hade de ändå överlevt.

Flyktingarna var offer med också ögonvittnen, och som sådana utgjorde de en viktig historisk källa till kunskap om den europeiska tragedin som utspelade sig mellan 1939 och 1945. När den polska lektorn vid Lunds universitet, Zygmunt Lakocinski, arbetade som tolk vid flyktingmottagningen i Malmö våren 1945 insåg han vidden av händelserna och att säkra bevisen. Hans ambition var att samla in så mycket material som möjligt från de överlevande och det ledde till att han - med ekonomisk bistånd från den svenska staten - bildade Polska källinstitutet. Institutet åtog sig uppdraget att intervjua så många som möjligt av flyktingarna, och man hann intervjua över 500 befriade koncentrations- och arbetslägerfångar. Alla intervjuerna finns idag arkiverade hos Universitetsbiblioteket i Lund.

I röster som aldrig tystnar återfinns elva vittnesmål som alla mycket uppriktigt och rakt på sak förmedlar kunskap om hur den nazistiska dödsmaskinen fungerade ner i de mest avskyvärda vardagsdetaljerna, men vittnena ger också en bild av hur det var att leva och överleva under sådana omständigheter.

 • Utgiven: 2005-04
 • Antal sidor: 208
 • ISBN: 9789151844145