Många tycker, ingen tar reda på fakta

Impulsen att hastigt tycka till i diverse frågor utan att först ha inhämtat fakta, läst på och funderat är svår att motstå i en tid som är obarmhärtig mot eftertänksamhet. I flertalet ämnen kan man också förutspå reaktionerna från olika sidor eftersom alla försäkringar om hur viktigt det är att vara saklig, nyanserad etc. oftast […]