Ny gästkrönika i GP

I Sverige är den mediala bilden av Polens regering tämligen negativ. När det väl skrivs om Polen så är det för att, framför allt, uppmärksamma den ”nationalkonservativa regeringens” påstådda nedmontering av demokratin. Jag instämmer i uppfattningen att vissa ingrepp skett hastigt och oövertänkt. Polens regering har också backat från vissa åtgärder gällande bland annat rättsväsendet. Jag skulle samtidigt hävda att få av kritikerna, särskilt inte från EU-håll, är tillräckligt insatta i polska realiteter eller ens varit intresserade av att tillskansa kunskap om och förståelse för hur det polska rättsväsendet fungerade före hösten 2015, samt vilka demoner som funnits i systemet ända sedan det kommunistiska sammanbrottet 1989.

Men hur man än ser på saken så har regeringen, dominerad av det socialkonservativa Lag och rättvisa, behållit sin ledande position i opinionsmätningar. Vad det beror på berör jag alltså i min gästkrönika hos GP Ledare, 31/8. Läs gärna, och sprid.