Ny gästkrönika i GP

I Sverige är den mediala bilden av Polens regering tämligen negativ. När det väl skrivs om Polen så är det för att, framför allt, uppmärksamma den ”nationalkonservativa regeringens” påstådda nedmontering av demokratin. Jag instämmer i uppfattningen att vissa ingrepp skett hastigt och oövertänkt. Polens regering har också backat från vissa åtgärder gällande bland annat rättsväsendet. […]

Liten uppdatering

I ett tidigare blogginlägg uppmärksammade jag att min nya bok, Ungernrevolten, är ute. Efter utgivningen har ju semesterperioden kommit och gått men jag har inte varit helt ledig under sommaren. Den 26 juni publicerades min gästkrönika i GP om den numera cementerade nidbilden av Polens historiehantering och så kallad historieförvanskning. Jag har spelat in en […]