En fjättrad Klio

Polacker har flera gånger behövt göra någonting som svenskar, lyckosamt nog, sluppit: rekonstruera sin nation efter ockupationer. Så skedde efter 1918 när Polen återuppstod som självständig nation efter 123 år av icke-existens. Så skedde också efter 1989 när Polen skakade av sig det totalitära kommunistiska systemet och blev demokratiskt. I den här nationsrekonstruktionen har historieskrivningen […]

Formuleringen ”polska dödsläger” blir straffbar?

Den polska regeringen har lagt fram ett lagförslag som går ut på att den som använder formuleringen ”polska dödsläger” eller ”polska koncentrationsläger” när man avser nazityska ska kunna straffas med upp till tre år i fängelse. Enligt regeringen är syftet med lagen att skydda Polens rykte och upprätthålla historisk sanning. Och sanningen är ju den […]

Om Jedwabne, ännu en gång

Intresset för polsk historieskrivning har tilltagit i styrka i Sverige efter att det socialkonservativa partiet Lag och rättvisa vann valet 2015. Flera kulturartiklar och ledartexter har skrivits i ämnet. Kulturprogrammet Kobra har till och med ägnat ett program åt situationen och antisemitismen i Polen utifrån hanteringen av filmen Ida i polsk statstelevision. Som den polska […]

Många tycker, ingen tar reda på fakta

Impulsen att hastigt tycka till i diverse frågor utan att först ha inhämtat fakta, läst på och funderat är svår att motstå i en tid som är obarmhärtig mot eftertänksamhet. I flertalet ämnen kan man också förutspå reaktionerna från olika sidor eftersom alla försäkringar om hur viktigt det är att vara saklig, nyanserad etc. oftast […]