Artikel om D-dagen

Det har gått 75 år sedan den allierade landstigningen i Normandie. För vissa symboliserar Operation Overlord en viktig vändpunkt i kriget och det är svårt att argumentera mot denna uppfattning oavsett övriga centrala händelser i kampen mot Tyskland. Landstigningen ledde till en verklig befrielse av västra Europa vilket är mer än vad man kan säga om händelseutvecklingen i öst.

Med anledning av att det varit visst fokus på D-dagen de senaste dagarna så lägger jag ut den artikel jag och Mathias Forsberg skrev i ämnet åt Allt om historia. Artikel publicerades i nummer 6/2014. Jag hoppas att sidorna är läsbara.