Kommande föredrag plus recensioner

Den som är intresserad av Koreakriget och dess politiska och militära följder är välkommen till ett föredrag av mig på Armémuseet den 11 februari. Mer information återfinns på museets hemsida.

Jag besöker också Nässjö den 3 mars. Information om tid och plats finns på kommunens hemsida.

Före årsslutet kom det två recensioner av min bok, en i Korea-information (som ges ut av Svensk-koreanska föreningen, som är pro-nordkoreansk) och en i Axess Magasin. Båda finns nedan.


En kort kommentar till Lundgrens anmärkning gällande biologisk krigföring och att en internationell kommission bekräftade anklagelserna mot FN-koalitionen. Lundgren avstår dock från att förklara vilka som ingick i denna internationella kommission, bland annat biokemisten Joseph Needham som var en pro-kinesisk socialist.